dimarts, 7 d’octubre de 2014

CURS 2014-15 

Aquest curs els temes de medi que treballarem seran els següents: 

1st level: My body 
2nd level: How's the weather? 
3rd level: The water cycle 
4th level: How to stay healthy? 
5th level: Technology
6th level: Globalization.

dilluns, 24 de febrer de 2014

dimecres, 25 de setembre de 2013

CURS 2013-14

Cada nivell de primària treballa un tema de medi en Llengua Anglesa:

1st level: My body

2nd level: How's the weather?

3rd level: The water cycle

4th level: How to stay healthy?

5th level: Recycling

6th level: Helping around the world. Globalizing

dilluns, 11 de març de 2013

CURS 2012-13

Cada nivell de primària treballa un tema de medi en Llengua Anglesa:

1st level: My body and the 5 senses

2nd level: How's the weather?

3rd level: The water cycle

4th level: How to stay healthy?

5th level: Recycling

6th level: Helping around the world

dimecres, 14 de novembre de 2012


Per tal d'augmentar el nombre d'hores que els nostres alumnes estan en contacte amb la llengua anglesa, l'escola va decidir començar un projecte en l'àrea de Coneixement del Medi, atès que el projecte que venim fent de fa temps a l'àrea de Visual i Plàstica està donant bon resultat.
En aquest projecte tots els alumnes de Primària treballen un tema de Medi en anglès, en grups desdoblats. Tot i que el projecte el duen a terme els especialistes d'anglès en hores de Medi, els temes a treballar es van acordar dins de cada cicle i posteriorment es va aprovar en claustre. La durada d'aquest tema és variable en cada nivell, va des d'un mínim d'un trimestre i un màxim de mig curs.

Welcome !!!!!